Soudní znalectví

Jmenování soudním znalcem ministrem spravedlnosti ČR je známkou nejvyšší odbornosti v daném oboru. Doc. Bezděková je jmenovanou soudní znalkyní v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, specializace nemoci koní (http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/0/54E79D7D66FB6E26C12580A0005D84E1?OpenDocument ).

Znalecký posudek je nejvyšší odborný důkaz. Je nestranný a objektivní a vypracovává jej pouze soudní znalec. Doc. Bezděková vystavuje znalecké posudky nebo odborné vyjádření pro právnické a soukromé subjekty ve všech typech právních procedur (soudní a správní řízení ad.).

Cíl znaleckých posudků je obecně odpovědět na otázky objednatele a objektivizovat daný problém z věcného hlediska. Náležitosti znaleckého posudku jsou upraveny vyhláškou Ministra spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů a patří mezi ně:

  1. – zde jsou objektivně popsány zjištěné skutečnosti na základě dodaných materiálů (lékařské zprávy, RTG/USG nález, video/foto dokumentace apod.) a/nebo osobní prohlídky provedené znalcem. Kvalitní a objektivní nález je pro posudek zcela zásadní.
  2. Posudek – v posudku se odpovídá na zadané otázky a při jejich zpracování se vychází z nálezu.
  3. Znalecká doložka – obsahuje identifikaci soudu, kde je znalec evidován, podpis a otisk znalecké pečeti.

Odborné vyjádření na rozdíl od znaleckého posudku stručnější a neobsahuje znaleckou doložku. Odborné vyjádření může vypracovat i odborník, který není soudním znalcem. Váha vyjádření v právních sporech závisí mimo jiné na odborné kvalifikaci zpracovatele.

Cena posudku/odborného vyjádření je stanovena dohodou v rámci objednávky.

Equine medical
Jabloňany 77,
679 01 Skalice nad Svitavou
Česká republika
Barbora Bezděková
barabezdekova@gmail.com
+420 603 858 524

Zásady ochrany osobních údajů