Tým

Barbora Bezděková
Doc. MVDr. Ph.D., Dip.ECEIM

 

Barbora Bezděková promovala na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v roce 2002. Následně nastoupila na Ph.D. studium se zaměřením na trávicí trakt u koní a vypracovala tezi na téma žaludeční vředy u koní v České republice. Práce se zabývala gastroskopickým vyšetřením u klusáků v tréninku a hledáním vazeb mezi nálezem vředů na žaludeční sliznici a jinými faktory. V rámci své Ph.D. práce absolvovala několikaměsíční stáže ve Vídni (Rakousko) a v Budapešti (Maďarsko). Po úspěšném obhájení disertační práce (2006) se zaměřila na další obory interních medicíny u koní, které se věnovala při praxi odborného asistenta a výukové činnosti na Klinice chorob koní v Brně.

V roce 2006 zahájila rezidenturu v rámci European College of Equine Internal Medicine. Klinické stáže absolvovala ve Švýcarsku (Bern), Rakousku (Vídeň) a ve Velké Británii (Newmarket). Během rezidentury prezentovala řadu příspěvků na zahraničních i národních konferencích. V roce 2011 absolvovala závěrečné testy a získala titul Evropská specialistka pro interní medicínu u koní (European Specialist in Equine Internal Medicine) jako první v České republice. Ve stejném roce úspěšně obhájila habilitační práci na téma žaludečních vředů u koní a dosáhla titul docentka.

V následujících letech se zaměřila kromě onemocnění trávicího traktu na intenzivní medicínu, endokrinologii, klinickou patologii a neonatologii. Dr. Bezděková je FEI veterinářkou pro vytrvalostní závody (***)a je aktivní především v oblasti léčby akutních syndromů spojených s tímto typem sportovní zátěže.

Dr. Bezděková je zvanou přednášející na řadu mezinárodních a národních konferencí v ČR a v zahraničí. Do současné doby absolvovala 52 přednášek na mezinárodních odborných konferencích a 22 na národních. Její publikační činnost zahrnuje přes 120 publikací, 25 příspěvků v impaktovaných časopisech, 30 v odborných časopisech a spoluautorství zahraniční i české knižní publikace. Jako oponent působí v následujících impaktovaných a odborných časopisech: Equine Veterinary Journal, Equine Veterinary Education, Journal of Equine Veterinary Science, Veterinarni Medicina, Acta Veterinaria, World Journal of Gastroenterology, Wiener Tierrarztliche Monatsschrift, Veterinářství. Jako školitelka působila u dvou obhájených PhD. tezí a deseti diplomových prací. V rámci dalšího vzdělávání se sama každoročně účastní výročních kongresů ECEIM a dalších vzdělávacích akcí v zahraničí (BEVA, SIVE, WEVA, EVECCS ad.). Dr. Bezděková absolvovala mimo jiné následující mezinárodní vzdělávací workshopy pro diplomované specialisty a odborné veterinární lékaře zaměřené na interní medicínu u koní:

  • Equine Ophtalmology (Diplomate training ECEIM, Helsinky, 2016)
  • Equine Clinical Pathology (Diplomate training ECEIM, Utrecht, 2015)
  • Equine Intensive Care Workshop, Equine Ophtalmology (ECEIM Workshop, 2014, Praha)
  • CPD Equine Cardiology (BEVA Workshop, Newmarket 2013)
  • Rossdales Foal Care Course (Rossdales and Partners course, Newmarket, 2012)
  • Equine Ultrasonography, Equine Respiratory Cytology (ECEIM Workshop, Le Touquet, 2010)
  • Intensive Care Workshop, Equine Ophtalmology Workshop (ECEIM Workshop, Barcelona, 2009)

Dr. Bezděková je jmenovanou soudní znalkyní v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, specializace nemoci koní s mnohaletou zkušeností.

 

Equine medical
Jabloňany 77,
679 01 Skalice nad Svitavou
Česká republika
Barbora Bezděková
barabezdekova@gmail.com
+420 603 858 524

Zásady ochrany osobních údajů