Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je Barbora Bezděková, Jabloňany 77, 679 01 Skalice nad Svitavou, email: barabezdekova@gmail.com, tel.: +420 603 858 524.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely komunikace prostředníctvím kontaktního formuláře.

Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mail a IP adresu po dobu dvou let, nebo do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro lepší kvalitu služeb webu spolupracujeme s dalším zpracovatelem, kterému mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami webu www.equinemedical.cz a pouze v nezbytném rozsahu. Tímto zpracovatelem je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz
Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Equine medical
Jabloňany 77,
679 01 Skalice nad Svitavou
Česká republika
Barbora Bezděková
barabezdekova@gmail.com
+420 603 858 524

Zásady ochrany osobních údajů