V. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie 28.1.2017

12.Leden 2017

Klinická patológia koňa

Agroinštitút Nitra 28.1.2017

Prednášajúci: Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD, Dipl. ECEIM

  • Vyšetrenie krvného obrazu a jeho interpretácia
  • Vyšetrenie biochemického profilu telových tekutín a jeho interpretácia
  • Interpretácia sérologických vyšetrení vybraných equinných infekcií
  • Cytologické vyštrenie telových tekutín
  • Frízsky kôň ako výzva pre veterinárneho lekára
  • prípadové štúdie

    

Equine medical
Jabloňany 77,
679 01 Skalice nad Svitavou
Česká republika
Barbora Bezděková
barabezdekova@gmail.com
+420 603 858 524

Zásady ochrany osobních údajů